MUDr. Stanislav Červenka, Ph.D.

MUDr. Stanislav Červenka, Ph.D.

Vzdělání:

2007 – 2015 postgraduální doktorské studium, LF MU Brno – titul Ph.D.
1992 atestace z oftalmologie II. stupně
1987 atestace z oftalmologie I. stupně
1978 – 1984 Lékařská fakulta MU Brno – titul MUDr.
1974 – 1978 Gymnázium Uherský Brod

Profesní historie:

2016 – dosud Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Ostrava
2006 – dosud Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava, chirurgie slzných cest
1993 – dosud Lacrima oční centrum s.r.o. Otrokovice, oftalmologie, dětská oftalmologie, dakryologie
1994 – 2006 ORL oddělení, Nemocnice Frýdek-Místek, chirurgie slzných cest
1988 – 1993 oční oddělení, Nemocnice Zlín, ordinář pro dětskou oftalmologii
1984 – 1988 oční oddělení, Nemocnice Zlín, sekundární lékař

Členství v odborných společnostech

1999 – dosud International Society of Dacryology and Dry Eye
1997 – dosud Česká společnost dětské oftalmologie a strabologie - člen výboru
1984 – dosud Česká oftalmologická společnost

Pedagogická a výuková postgraduální činnost

2016 – dosud Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Ostrava
2008 Vzdělávací semináře IPVZ, FN Hradec Králové
2008 Vzdělávací seminář OSPDL a ČSA, Opava
2007 Futurum ophthtalmologicum, FN Hradec Králové
1999 Vzdělávací kurz, Ústí nad Labem
1997, 1998, 1999 Forum ophthlamologicum, Praha
1996 Forum ophthlamologicum, Brno

Zahraniční studijní pobyty

2009 Charing Cross Hospital, Western Eye Hospital, London (J. Olver)
2005 Oční klinika, Malta (J. Janula)
2001 Oční klinika, Univerzitní nemocnice, Graz (prof. K. Müllner)
1998 Oční klinika, Ramon Cajal Hospital, Madrid (prof. J. Murube)
1990 Oční klinika, Vědeckovýzkumný institut, Moskva (prof. Běloglazov)

Školení a licence

2007 Funkční licence F 020, vyšetření senzorických a motorických složek binokulárního vidění, ČSDOS
1995 Osvědčení k výkonu lékařské praxe, oftalmologie, ČLK
1989 Školení v ortoptice a pleoptice, DFN Brno

Publikační a přednášková činnost