Vrozená neprůchodnost slzných cest

Slzné cesty se zakládají v těhotenství jako pruhy (nejsou duté), ze kterých se následně vyvinou duté kanálky. Vývoj kanálků nemusí být při porodu dokončen, ale může pokračovat i v dalších měsících po narození. Většinou bývá postižen slzovod – vrozená neprůchodnost slzovodu. Ta se projeví asi u 6% novorozenců a kojenců sekrecí oční štěrbiny, slzením nebo jejich kombinací (obr. 1). Méně častým projevem je amniokéla (obr. 2), namodralé nebolestivé zvětšení slzného vaku patrné již po narození. To může přejít do akutního zánětu slzného vaku (akutní dakryocystitida, obr. 2) s jeho bolestivým zarudnutím a zvětšením často doprovázeným horečkami a celkovou schváceností.

Při vrozené neprůchodnosti slzovodu začínáme léčbu konzervativně aplikací očních kapek (dezinfekčních nebo antibiotik dle nálezu) s tlakovými masážemi slzného vaku. Ty se provádějí při každém aplikaci kapek tlakem prstu na slzný vak s následným pohybem směrem dolů do nosu (obr. 3). Samotným vývojem se do 4. – 6. měsíce po narození upraví až 80% neprůchodností, proto je vhodné s konzervativní léčbou vyčkat alespoň do tohoto věku. Pokud potíže přetrvávají, lze slzovod zprůchodnit Bowmanovou sondou a to ambulantně v lokální anestézii s efektem kolem 85%. Pokud problémy přetrvávají i nadále, lze sondáž ambulantně zopakovat za 1 měsíc s efektem kolem 70%. Jestliže ani 2. sondáž stav nevyřeší, je indikována intubace (stent) slzovodu silikonovou kanylou a ta se již provádí v celkové anestézii (narkóze).

Při operaci je slzovod zprůchodněn s následným zavedením kanyly do slzných cest. Tato zde působí jako tzv. stent – udržuje jejich průchodnost po dobu hojení, sama však drenáž nezabezpečuje. Kanyly je možné zavést jen jedním kanálkem (monokanalikulárně, obr. 4, 5) nebo oběma (bikanalikulárně, obr. 6, 7) a ze slzných cest jsou odstraněny ambulantně za 3 měsíce s efektem obou technik kolem 96%. Pokud není slzovod vyvinutý nebo ho nelze zprůchodnit a současně jsou volné kanálky i slzný vak, je řešením dakryocystorinostomie (DCR), (viz Nemoci slzných cest – Patologie slzného vaku a slzovodu). Při nevyvinutí slzných kanálků stav řeší konjunktivodakryocystorinostomie (CDCR) provedená nejdříve ve věku 10 let (viz Nemoci slzných cest – Patologie kanálků).

Obr. 1 Sekrece a slzení levého oka kojence.

Obr. 2 Kojenec, levá jeho amniokéla, pravá akutní dakryocystitida.

Obr. 3 Směr tlakové masáže – od slzného vaku dolů do nosu.

Obr. 4 Monokanalikulární intubace slzných cest vpravo.

Obr. 5 Monokanyla dolního kanálku pravého oka.

Obr. 6  Bikanalikulární intubace slzných cest vpravo.

Obr. 7 Silikonová bikanyla pravého oka.

Zarovnání
clear

Naše soubory diagnostikovaných a konzervativně i chirurgicky léčených dětí s vrozenou neprůchodností slzných cest patří k největším i v mezinárodním srovnání. Výsledky léčby pravidelně zpracováváme a prezentujeme doma i v zahraničí (viz MUDr. S. Červenka, Ph.D. – Publikace).